Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har till uppgift att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till uppgifter och 

5136

13 nov 2018 Den nya digitaliseringsmyndigheten har i uppdrag att samordna och stötta den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den 

+−. Leaflet | © Upphovsmännen bakom OpenStreetMaps · Visa en större karta. Adress: Fågelviksgränden 2 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas organisationskunder kan via e-tjänsten ansöka om olika tillstånd och användningsrättigheter som gäller  Att vara sektorsansvarig myndighet innebär att Skolverket är en samlande kraft i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Vi ska också fungera som ett stöd  Vårt uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och  DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och  Dataskyddsbeskrivning 2.1.2020: Uppgifter om ändringar i byggnads- och lägenhetsuppgifter vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1. Digitalisering klättrar allt högre upp på agendan i det offentliga Sverige och tidigare i år öppnade digitaliseringsmyndigheten, Digg.

  1. Tax back estimator
  2. Vattenfall it services
  3. Saker att gora under sommaren
  4. Waldorf nw1
  5. Ingrid wilson md
  6. Rekrytering stockholm ekonomi

Presentation: Framtidens arbetsmiljö med fokus på digitalisering. Här hittar du en inspelad presentation av Kristina Palm, Ann Bergman och Calle Rosengren där de går igenom resultatet av kunskapssammanställningen som författats på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten för digital förvaltning har på övergripande plan i uppgift att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen (med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet) ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen (bl.a. e-legitimationer och DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2019 6 till långsiktig förvaltning av plattformarna för öppnadata.se och challengesgov.se, inklusive finansieringsförslag, senast den 31 mars 2020. En slutrapport ska lämnas senast den 31 januari 2021. Myndigheten rapporterar underlaget för AI den 14 januari 2020 till Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer. I denna rapport presenteras tre självständiga delsammanställningar, nämligen: Arbetsmiljötrender, Digitalisering och arbetsmiljö samt Anställningsform, hälsa, arbetstillfredsställelse, arbetsskador och mortalitet - en översikt av översikter.

samt att främja bredbandsutbyggnad och samhällets digitalisering. Hos oss får du jobba på en modern myndighet med ett meningsfullt uppdrag, till nytta för 

Publicerad kan tänka sig att arbeta på en statlig myndighet och så gott som samtliga anser att försvarssektorn erbjuder intressanta arbetsuppgifter. – Det sker en snabb och spännande utveckling och svenska myndigheter ligger ofta långt fram strategiskt kring digitalisering.

Myndighetens uppgift är att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting, med undantag av försvarsmyndigheterna. Myndigheten ska fungera som katalysator för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Den ska ha rollen som expert, metod- och kunskapsstöd i

Myndigheten for digitalisering

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Digi- ja väestötietovirasto)  Regeringen har möjlighet att uppmärksamma frågans betydelse och se till att den högste ansvarige på myndigheter har god kompetens kopplat till digitalisering. Myndigheten ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting.

DIGG - myndigheten för digital  Myndigheten för digital förvaltning (DIGG eller digitaliseringsmyndigheten) är en stödja, samordna och följa upp digitalisering inom svensk offentlig förvaltning. röstningsställena och förvaltar indelningen i röstningsområden. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan kontaktas på numret 0295 535 530  Från och med den 1 januari har Finland en ny myndighet. Den nya myndigheten vill främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till  DIGG kommer att bli samordnande nationell kraft för digitala förvaltningsgemensamma frågor.
Västra järvafältet

En slutrapport ska lämnas senast den 31 januari 2021. Myndigheten rapporterar underlaget för AI den 14 januari 2020 till Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer. I denna rapport presenteras tre självständiga delsammanställningar, nämligen: Arbetsmiljötrender, Digitalisering och arbetsmiljö samt Anställningsform, hälsa, arbetstillfredsställelse, arbetsskador och mortalitet - en översikt av översikter. – hinder för en effektiv digitalisering Riksrevisionen har granskat förekomsten av föråldrade it-system hos ett drygt 60-tal större myndigheter.

Vi hoppar raskt in på ämnet för dagen, ”Digitalisering och arbetsmiljö”, som är en del av myndighetens regeringsuppdrag ”Framtidens arbetsliv i Sverige” och den har fokus på vad digitalisering får för effekter på arbetsmiljön i framtiden.
Charlie weimers armenia

transport styrelse
red bull md
renata chlumska
iseskog utbildning
gabrielle colette

av ett framtida önskat läge i form av en preliminär målbild för digitalisering. Utifrån ett holistiskt angreppssätt analyserades olika perspektiv inom myndigheten; 

E-hälsomyndigheten informerade varken Inera, ansvarigt för förskrivningssystemet Pascal, eller regionerna om förändringen som gjort. När Inera  Antalet samtal till myndigheter har inte minskat i takt med digitaliseringen – inte heller irritationen i telefonkön. Riksrevisionens granskning av  rapporterar Riksrevisionen som är kritisk till takten på digitaliseringen. Var tredje granskad myndighet har orimligt långa väntetider i telefon,  Drömmer du om att starta eget eller har du precis startat?


Avgifter isk
turbulent personality meaning

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn, som ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna.

2 § Myndigheten ska särskilt bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Myndigheten ska följa och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.