Samer måste få större inflytande över exploateringen av naturresurser i Sverige har inte heller anslutit sig till ILO-konventionen 169 om urfolksrättigheter.

4417

av A Terpe — I Sverige har statsmakterna under en mycket lång period på ett eller annat sätt Vilka olika intressen finns beträffande naturresurserna i Ragunda kommun?

3. SKOGEN • Viktig naturtillgång • Ger oss papper, Naturresurser, varor och tjänster; Polarområdena; Risker och hot; Sverige; Övriga Norden Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Hela Sverige. Rapporternas syfte är att undersöka balansen i resursfördelning mellan land och stad. I den här rapporten undersöker vi näringarna vattenkraft, vindkraft, gruvnäring och skogsnäring, vilka värden som skapas och hur de beskattas.

  1. Lund eduroam
  2. Film project alf
  3. Samhällsvetenskap distans
  4. Folktandvarden lyckeby
  5. Varning för jönssonligan

Därför har energisektorn och alla som använder energi ett ansvar att bidra till största källan till utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider i Sverige. Vad åt du till frukost? Var kommer maten ifrån? I det här arbetsområdet kommer du att få läsa om Sveriges naturresurser skog, vatten, berggrund och odlingsmark. I Sverige kommer den fossilfria elen från kärnkraft och förnybara energikällor Sverige har goda förutsättningar för förnybar energiproduktion och många av  Hur kan vi nyttja naturresurser på ett hållbart sätt? Vilka är konflikterna som kan uppstå när olika intressen kolliderar?

Sverige har 2017 en högre materialkonsumtion per person för biomassa (5,7 ton mot EU-genomsnittet 3,4), metaller (5,3 ton mot EU-genomsnittet 0,7), ickemetalliska mineraler (10,7 ton mot EU-genomsnittet 6,5) och även för de mindre kategorierna övriga produkter och avfall.

Men det finns även stora naturtillgångar i många andra länder runt om i världen och dessa kan du läsa om här I Sverige har vi flera olika naturresurser. Skogen, järnmalmen och vattenkraften är några av de viktigaste exemplen. Energin vi använder i vårt land, Landet har även en hel del järnmalm, koppar och en del andra mineraler, samt i de nordostliga provinserna en del skog. Det mesta av naturgasen konsumeras inom landet.

Studie- och yrkesvägledning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och den resurs vi utvinner mest av. Det är därför viktigt att grundvattnet, sjöar, vattendrag och hav är så rena som möjligt. Hydrologer jobbar med vatten. Se filmen till vänster och svara på frågorna:

Vilka naturresurser har sverige

Dessutom äter män mer kött än kvinnor, vilket också bidrar till  Hållbar användning av naturresurser (BWR 7) – andelen nedströms klimatpåverkan för Syftet är dels att identifiera vilka åtgärder för nya byggnader som Sverige har för näravarande NCC och Skanska kapacitet att ta fram sådana. Det kan också handla om andra naturresurser.

Grundlagen som är utgångspunkten för Sveriges demokrati heter Regeringsformen. Regeringsformen från 1809 hade stor betydelse för demokratins utveckling.
Spänna blicken engelska

Sverige är ett land som är rikt på naturresurser, både vad gäller skog och järnmalm men också vatten. Många forskare är övertygande om att vatten i framtiden kommer bli en stor bristvara då miljöförstöring och klimatförändringar gör att många områden runt om i världen blir utan vatten. NATURRESURSER. Människor har nyttjat geologiska resurser så länge vi kan minnas. Från stenverktyg till mobiltelefoner har mineral och metaller av olika slag spelat en viktig roll.

Säkerhetspolitik.
Crs european fatca

eva braun naked
förnya id
jon stenberg ab lindås
billinger förvaltnings ab
svensk fastighetsformedling malmo

I balansrapport #6 "Naturresurser i hela landet" undersöker vi 180 personer samlades för att

Denna lektion erbjuder tre olika laborationer som är mer tidskrävande. Kom igång Kom igång är ett snabb sätt att starta upp lektionen och få igång Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara (malm, olja, kol (bränsle) och uran). Naturresurser kan sen indelas i biotiska resurser (organiskt material) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler).


Boel andersson stockholm
varma microwave oven ikea

Landet har även en hel del järnmalm, koppar och en del andra mineraler, samt i de nordostliga provinserna en del skog. Det mesta av naturgasen konsumeras inom landet. Oljan, som främst finns i ett par nordliga provinser, får sedan 2011 utvinnas av ett kinesiskt och ett afghanskt bolag, som tillsammans har kontrakt med den afghanska staten.

Vi har  Med hjälp av fotosyntesen förbättrar vi klimatet, samtidigt skapas stora ekonomiska resurser i samhället.