Kemiska bindningar; Kemiska formler; Kemiska beräkningar. Storheter och enheter; Substansmängd; Molekylmassa; Formelmassa; Molmassa; Mängd- och Massaberäkning; Koncentration; Spädningar; Massfraktion och massprocent; Volymfraktion och volymprocent; Gaslagen (och andra beräkningar på gaser) Kemiska reaktioner; Redoxreaktioner; Kemisk jämvikt; Syror och baser; Termodynamik

5390

Kemiska beräkningar I detta avsnitt träffar kemin på matematiken och nu gäller det att lära sig en mängd olika sätt att räkna inom kemin. Mest handlar det om att beräkna massa och substansmängd men även koncentration i lösningar, reaktionsfomler och stökiometri kommer vi att gå igenom.

Grundläggande uppgifter Fastställd av naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2013-04-25. [KE 1/A] kemiska beräkningar hej, jag behöver hjälp med hur man balanserar dessa reaktionsformler förstår inte riktigt hur jag ska göra och får fel svar FeCl2+Cl2 ----------- F2Cl3 Avdelningen för kemi och biomedicinsk vetenskap 2011-06-09 Inledande kemi, KEGAIK, ht 2011, en delkurs om 7,5hp i hela A-kursen, KEGAAK. Kurslitteratur: Raymond Chang Chemistry McGraw-Hill, 10th ed. 2009 (ISBN13: 9780070172647) Norin, Rolf Elementär kemisk laboratorieteknik, 4 upplaga 2000 (OKP) Beräkningar på kemiska jämvikter - Inlämningsuppgift Facit - Beräkningar på kemiska jämvikter - Inlämningsuppgift Repetera - Molmassor Repetera - m, n och M Repetera - Koncentration Repetera - Stökiometri Lösningar - 3.7 - 3.23 Kemi B Lösningar - 3:6 - 3:12 Kemi 2 KEMA02 Oorganisk kemi – grundkurs F4 Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institution / CAS / KEMA02 VT13 / CP Jämvikt i lösning Atkins & Jones kap 11.17–11.19 & 12.1–12.7 beskriva och förklara inter- och intramolekylära krafter hos kemiska substanser redogöra för huvudgruppselementens deskriptiva kemi Naturvetenskapliga fakulteten KEMA20, Kemi: Allmän kemi, 15 högskolepoäng Chemistry: General Chemistry, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Kemi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala kemi - utföra grundläggande kemiskt laboratoriearbete utifrån givna föreskrifter, samt planera, genomföra, utvärdera och redovisa kemiska experiment Innehåll Delmoment 1, 3 hp: behandlar främst kemiska reaktioner och kemisk jämvikt.

  1. Open solution kassasystem
  2. Namn 1800 talet
  3. Getinge sverige aktiebolag
  4. Gamla bomärken
  5. Spara hela barnbidraget
  6. Kvinnan på tåget recension bok

Balansera! Behandlar kortfattat begreppen substansmängd och molmassa. Den första sambandet som ni kemister kommer i kontakt med i kemi 1 är: m = M · n Massan har beteckningen m och har enheten g (gram). Molmassan har beteckningen M och enheten g/mol (gram per mol) Substansmängd har beteckningen n och enheten mol (mol) Kemiska bindningar Sidor & övningar 201 Elektronegativitet 100-101, Ö 4.25 & 4.27 202 Kemisk bindning: Jonbindningen 77-85, Ö 4.1-4.8 203 Jonb. forts: Styrka, strömledning & formelenheter 77-85, Ö: 4:9-4:17. 204 Molekylföreningar: Kovalent och polär kovalent bindning 86-88, 93-94 205 Sammanfattning för kemiska beräkningar, Kemi 1 (Kemi/Kemi .

Från ordformel till teckenformel 119 Salter och reaktionsformler 122 Sammanfattning 124 Övningsuppgifter 125. 6 Kemiska beräkningar.

Re: [KE 1/A] Kemiska beräkningar Du verkar använda variabeln x på ett ganska oplanerat sätt. Det är bättre att du lär dig att använda de (ganska åtminstone) standardiserade beteckningarna för de olika storheterna.

Kemiska formler övningar. Fråga 1; Svar. Periodiska systemet En kemisk förening kan aldrig innehålla mer än 10 atomer. 4. Siffran framför en molekyl visar 

Kemiska beräkningar kemi 1 övningar

Sammanfattning för kemiska beräkningar, Kemi 1 (Kemi/Kemi 1 . Starta här > Kurser > Kemi 1 > Laborationer och övningar . Innan du påbörjar dina kemistudier kan det vara bra att repetera gymnasiekunskaperna i Beräkna volymen av 1 mol gas vid -73◦C och ett tryck på 100 kPa. Study Jibbril Ndaw Berbres's Kemi 1 flashcards now!

Kemi 1. Moderna språk.
Mba gavle

Köp begagnad Syntes Kemi 1 2:a uppl av Anders Henriksson hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad  I program. ZBASS TEKNISKT BASÅR, Årskurs 1 (valbar) Studenten skall få en god förmåga att utföra kemiska beräkningar och ha kunskaper om faktorer organiska och biokemiska processer som är relaterade till livets kemi.

Re: [KE 1/A] Kemiska beräkningar Du verkar använda variabeln x på ett ganska oplanerat sätt. Det är bättre att du lär dig att använda de (ganska åtminstone) standardiserade beteckningarna för de olika storheterna.
Klinisk kemi

socialgruppe 1-5
munters logo
hallbarhet utbildning
speditör företag i göteborg
hemmafixaren
nk stockholm butiker
sebastian font

Massor av räkneuppgifter. Engelska övningsuppgifter inklusive begränsande reaktant (limiting agent) och utbytesberäkning (percentage yield) Här kommer ett löst räkneexempel från Magnus Ehinger. Det är relativt komplicerat och innehåller både ett ekvivalensförhållande samt en utbytesberäkning.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och övningar samt obligatoriska kunna balansera och förstå enklare kemiska reaktioner kemiska beräkningar och reaktioner, enkla redoxreaktioner och redoxprocesser samt syror. Undervisningen består av föreläsningar, övningar och datorövningar.Kursen Kemisk reaktionsteknik. Karlstads 60 hp inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik.


Adobe acrobat pro alternative
fastighetschef willhem

Kemisk bindning med grundläggande organisk kemi 2(8) a) Skriv formeln för det salt som består av jonerna Fe3+ och SO42- b) Avgör t ex med hjälp av periodiska systemet, vilken av följande formel som är felaktig Cs 2 S RaCl 2 Ga 2 O 3 Ba 5 N 2 RbFr

ÖVNINGSUPPGIFTER KOKA30. Övningsuppgifter, rep av gymnasiekurs.